BHV cursus

In de Arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Iedere werkgever is verplicht goede bedrijfshulpverlening te organiseren en in dit kader één of meer BHV’ers aan te wijzen. Bij het bepalen van de manier van bedrijfshulpverlening of het aantal BHV’ers moet men wel rekening houden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die er spelen.

Onze praktische cursus is bedoeld voor medewerkers die binnen bedrijven zorg moeten dragen voor de bedrijfshulpverlening tijdens noodsituaties, calamiteiten, ongevallen of brand.  Deze training wordt gegeven door een van de ervaren, gecertificeerde trainers.

Onze docenten zijn opgeleid en gecertificeerd door NIBHV en spreken Pools, Roemeens, Engels, Hongaars en Nederlands.

Indien gewenst zetten we bij de training onze ervaren Lotus acteurs in. LET OP! Deze wens dient u minimaal 6 weken van te voren aan te geven.

een cursusdag duurt van 08-16 uur

Programma

Eerste Hulp | Brandveiligheid

 • alarmeren van BHV en algemene hulpverleningsregels
 • uitwendige wonden: brandwonden
 • oogletsels, kneuzingen en verstuikingen, botbreuken, ontwrichtingen
 • reanimatie en gebruik van de AED
 • benaderen van slachtoffer(s)
 • beoordelen van bewustzijn
 • mond-op-mond beademing
 • behandeling van diverse letsels

Brandbestrijding | Ontruiming

 • brand en gevaren bij brand
 • de taak van de BHV’er bij een brand en een ontruiming
 • voorbereiding van een ontruiming op een (woon)locatie
 • melden van incidenten (intern en extern)
 • de rol van de professionele hulpverleners
 • wanneer wel en wanneer niet blussen
 • de werking en bediening van blusmiddelen en blustoestellen
 • ontruimingsprocedures

Indien gewenst zetten we bij de training onze ervaren Lotus acteurs in. LET OP! Deze wens dient u minimaal 6 weken van te voren aan te geven.

Aantal deelnemers

In-company minimaal 6 maximaal 10

 

Certificering

De deelnemers ontvangen, bij het slagen op alle onderdelen, een certificaat.

Beschikbaar in:

Pools, Roemeens, Hongaars, Engels, Nederlands, Spaans

Locatie:

in-company

Investering:

Afhankelijk van de taal en het aantal deelnemers Persoon