Ernstige ziekte (van een dierbare)

Ingrijpende gebeurtenis zoals (ernstige) ziekte leidt tot stress. Als uw Poolse, Roemeense, Hongaarse of Bulgaarse collega ziek wordt, aan een ernstige ziekte lijdt, functioneert uw medewerker niet (goed). Ditzelfde geldt wanneer de partner, een van de ouders of kinderen op afstand, in het land van herkomst ziek is. Het is vrij logisch dat het erg lastig is om de ziekte op afstand mee te maken. U kunt deze situatie veranderen en uw internationale collega hulp bieden! Deze werknemers hebben hier in Nederland geen sociaal vangnet, zoals de Nederlandse collega’s dat wél hebben. Een gesprek met een bevriende buurvrouw, een neef of een biertje in de kroeg behoort helaas niét tot de mogelijkheden om de emotie van zich af te kunnen praten. Mensen kroppen op, voelen zich machteloos en lijden, vaak onzichtbaar. Hierdoor merkt u dat de waardevolle medewerker niet goed meer functioneert. Dit kost u en uw overige collega’s onnodige stress en vaak ook geld.

U kunt niet van diegene verwachten dat hij / zij er 100% goed functioneert, zoals u dat van diegene gewend bent. Dit is niet eerlijk. En niet menselijk. Mensen vallen uit (of aan…), veranderen van gedrag op de werkvloer, zijn bezig met iets anders in het hoofd dan de door u opgedragen taken. Ze worden zelfs als prikkelig of agressief ervaren. Voorkom onnodige rompslomp op de werkvloer door hulp in te schakelen om uw waardevolle medewerker op te vangen! Vaak is er een uur gesprek al meer dan voldoende! Dan voelt men zich gehoord en geholpen. Gewaardeerd dus (conform onze cultuur). Al bij al: enorme toegevoegde waarde voor uw werknemer, zijn / haar team en u als werkgever.

We werken met de opgeleide en ervaren professionals die de medewerkers begeleiden bij ziekte, van hunzelf of van hun dierbaren. Dat doen we vaak buiten (uw bedrijf), in de natuur omdat we ervaren dat de natuur en de beweging helpend zijn. We gaan op zoek naar een nieuwe balans tussen kwetsbaarheid en kracht en tussen het verlies en de werkzaamheden doe gewoon door moeten, hoe pijnlijk en overbodig het kan lijken, althans, in de ogen van uw medewerker dan…

We spreken de taal van de werknemer en kennen de cultuur. Zo nodig schakelen we onze (be)trouw(bar)e tolken in.

Deze dienst is op dit moment mogelijk in het Pools, Roemeens, Bulgaars en Engels.

Beschikbaar in:

Pools, Roemeens, Bulgaars, Engels

Investering:

klantenkaart Maand