Escalatie werknemer - leidinggevende

Wanneer een incident toeslaat, is het beste scenario dat u de betrokkenen werknemers het probleem zelf laat oplossen. Helaas werkt dit in de praktijk niet zo: waar conflict is, is er ook emotie aanwezig. De werknemers willen vaak niet met hun leidinggevende in gesprek te gaan en kiezen de makkelijkere weg: ontslag indienen of een ziekmelding! Ondertussen lijdt het hele team eronder en weet u, als werkgever weet vaak niet hoe u de lastige situatie kan beëindigen.

Een grote kans dat het uiteindelijk escaleert! Verbale of zelfs fysieke agressie zijn hier de meeste bekende vormen van. Het vervolg het verzuim of met andere woorden: extra probleem én extra kosten voor u als werkgever! Vaak wordt er verwacht dat de leidinggevende een voorbeeldfunctie neemt en het conflict uit de weg gaat. In de echte wereld ziet het er helaas iets anders uit: leidinggevende is ook een mens en het voorafgaande, vaak langdurige conflict on onenigheid  is meestal niet binnen dezelfde afdeling op te lossen. Althans niet zonder dit onopvallend te doen of zonder de overige medewerkers (onbewust) bij te betrekken.

Indien u met de werknemers uit verschillende landen (en dus culturen!) werkt, heeft u een grote kans dat men de emoties opkropt, vanuit de hiërarchie die in het land van herkomst aangeleerd is niet met u praat en vanuit de geleerde normen en waarden anders reageert dan u dit graag zou willen. Om te denken dat u uw buitenlandse collega ook zelf kan helpen is een halfillusie: we denken anders, werken anders en letten op de andere dingen. De Nederlandse (goed bedoelde!) aanpak werkt meestal … averechts!

Laat het niet zo ver komen en laat ons u helpen om het conflict of de escalatie tussen uw werknemers op te lossen. We werken met de ervaren deskundigen die de taal van uw werknemer spreken. Denk hierbij aan de mediator, psycholoog, gedragswetenschapper, externe vertrouwenspersoon, jurist. We bieden momenteel hulp en advies in 4 talen (medio 2024 worden deze diensten aangeboden in maar liefst 7 talen). Zie meer info onder de rubriek: Inzet van professionals. 

Vul vrijblijvend het contactformulier in dan nemen we binnen (maximaal) 24 uur contact met u op.

U hoeft de gegevens van uw medewerker(s) NIET te vermelden, alleen de situatie kort beschrijven.

Beschikbaar in:

Pools, Roemeens, Nederlands, Engels

Investering:

klantenkaart Maand