Externe vertrouwenspersoon

Een sociaal veilige werkomgeving is voor steeds meer organisatie een belangrijk onderwerp. Een actief beleid dat gericht is op een sociaal veilige en aangename werksfeer biedt veel voordelen, zoals meer werkplezier, hogere productiviteit, lager ziekteverzuim en minder personeelskosten. Een onmisbaar onderdeel binnen dit beleid is de vertrouwenspersoon.

Met een vertrouwenspersoon creëert de organisatie een plek waar medewerkers veilig en anoniem hun verhaal kunnen doen wanneer zij te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen.

Wat doet de externe vertrouwenspersoon? 

 • het verzorgen van eerste opvang van werknemers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben;
 • het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is;
 • het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures;
 • het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator;
 • het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag;
 • het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag;
 • het registreren van gevallen van ongewenst gedrag;
 • een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van werknemers.
 • Er is een geheimhoudingsplicht.

Voordelen externe vertrouwenspersoon:

 • De persoon heeft direct een onafhankelijke positie in de organisatie en heeft daardoor makkelijker een objectieve houding.
 • Er is meer afstand naar de organisatie, waardoor medewerkers eerder naar de vertrouwenspersoon toestappen.
 • De vertrouwenspersoon heeft ruime ervaring en is wellicht ook bekend met andere rollen, zoals mediator, coach etc.
 • Bij afwezigheid kan er eenvoudiger voor een vervanger worden gezorgd.
 • Keuze wanneer er behoefte is aan een extra mannelijke, of vrouwelijke vertrouwenspersoon.
 • Bij meerdere vestigingen kan met één overeenkomst de vertrouwenspersoon dekking worden geregeld.
 • Geen kosten voor opleiding en bijscholing.

Onze vertrouwenspersonen spreken vloeiend Nederlands, Engels en Pools en zijn gecertificeerd en aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen. We werken via de telefoon, teams en op een (externe) locatie, aangegeven door de melder.

Ook bij de uitval, drukte of langdurige ziekte van een interne vertrouwenspersoon kunt u ons inzetten als een back-up vertrouwenspersoon.

Beschikbaar in:

Nederlands, Pools, Engels

Investering:

klantenkaart Maand