Huiselijk geweld

Familiewaarden zijn belangrijk in Polen, dus knijpt de regering bij huiselijk geweld een oogje dicht. Nee, het is geen 1 april grap maar een feit. U kunt zich niet voorstellen wat er zich allemaal afspeelt of kan afspelen bij een van uw werknemers. Hier, in Nederland. Op uw woonlocatie ook nog. De vrouwen die vaak een slachtoffer worden of jarenlang slachtoffer zíjn van huiselijk geweld. De verhoudingen vrouw/man en de waarde van een vrouw in de traditionele opvoeding in de landen zoals Polen, Hongarije, Bulgarije en Roemenië ligt heel anders. Helaas. Huiselijk geweld is ook het geweld dat plaats vindt tussen de vreemde maar wel in dezelfde woning wonende mensen; heeft u hier ooit eens bij stil gestaan? …

Dit moét stoppen, de mensen (niet alleen vrouwen) die met huiselijk geweld te maken hebben presenteren niet goed, zijn bang, schamen zich en voelen zich aangekeken. Deze mensen worden in eigen gemeenschap vaak buitengesloten, een vicieuze cirkel dus!

Merkt u dat een van uw werknemers te maken heeft (kan hebben) met huiselijk geweld? Bel ons a.u.b.!

Onze professionals weten het gesprek op de juiste wijze aan te gaan en mensen bewust te maken van de normen en waarden anno vandaag, in dit land, in uw organisatie.

We spreken de taal van de werknemer en kennen de cultuur. Zo nodig schakelen we onze (be)trouw(bar)e tolken in.

Deze dienst is op dit moment mogelijk in het Pools, Roemeens, Hongaars, Bulgaars en Engels.

Beschikbaar in:

Pools, Bulgaars, Roemeens, Hongaars, Engels

Investering:

klantenkaart Maand