Onbegrip komt vaak door de onbekendheid van de achtergronden van de mensen waar we mee werken. Deze kenmerken zich door andere levensgewoontes, andere geloofsovertuigingen en o.a. andere leiding stijl.

Onze training leert u op een praktische wijze bewust te zijn in de juiste leiding stijl aan de medewerkers uit verschillende landen in Europa. Hierdoor ontstaat begrip naar elkaar toe wat leidt tot gemotiveerde medewerkers en een sociaal wenselijke werkomgeving. De training wordt verzorgd in het Nederlands.

In deel 1 omgaan met cultuurverschillen leert u wat de verschillen zijn en boe u hier het best mee kan omgaan.

Het deel 2 van onze interactieve cursus is bedoeld voor Nederlandse medewerkers die deelgenomen hebben aan onze workshop deel 1: omgaan met cultuurverschillen.

Tijdens deel 2 gaan we verder in op de situaties vanuit de werkvloer en bekijken we samen weke communicatievorm meest geschikt is t.o.v. de huidige groep werknemers en leidinggevenden.

Werken met de collega’s die een andere herkomst hebben kan lastige situaties veroorzaken. De situaties die ontstaan door onbekendheid en cultuurverschillen. In deze training leert u op praktische wijze hiermee om te gaan. Onderling begrip leidt tot gemotiveerde medewerkers in een sociaal wenselijke werkomgeving.

Tijdens de training(en) komen de volgende onderwerpen uitgebreid aan bod:

Programma

 • Wat is de rol van een leidinggevende en: begrijpen we allemaal hetzelfde hieronder?
 • Functies in Nederland en dezelfde functies in Polen en/of Roemenië, Hongarije, Bulgarije ezv.
 • Invloed van de generaties en behoeftes per leeftijdsgroep
 • Ontvangst / onboarding van de medewerkers
 • Hoe om te gaan met ‘’JA, NEE en WEET IK NIET’’
 • Herken het gedrag van jezelf en je collega’s (DISC model)
 • Soorten medewerkers en gebruik van het S model
 • Leiderschapsstijlen en de toepassing en het multiculturele team
 • Verantwoordelijkheid (leren) nemen
 • Intrinsieke en extrinsieke motivatie op basis van het Maslow model
 • Duidelijke afspraken maken
 • Omgaan met slachtoffer gedrag

 

Doelgroep

Leidinggevenden in multiculturele teams

Aantal deelnemers

min. 6 – max 12.

Beschikbaar in:

Nederlands, Engels, Pools