Omgaan met agressie

Agressie in ow organisatie? Ja, het kan zeker voorkomen. U werkt met veel verschillende culturen en hebt dan indirect te maken met allerlei normen en waarden.

Het vermogen om om te gaan met agressie vindt zijn oorsprong in wat je daarover van huis uit hebt meegekregen.

Kon je vader ineens heel boos uit de hoek komen? Werd er met deuren geslagen? Hadden je ouders vaak ruzie? Of werd er juist (letterlijk) van weggelopen? En – wat er ook mee te maken heeft – hoe gingen jouw ouders met jou om als het gaat om agressie? Werden ze boos op jou als je iets niet deed zoals zij dat wilden, of werd je juist genegeerd?

Agressie klinkt als iets luidruchtigs en aanwezig, maar het kan (juist) ook heel bedekt zijn.

Weinig mensen hebben van huis uit geleerd om daar goed mee om te gaan. Maar als jij niet op een gezonde manier om kunt gaan met agressie, zet zich dat vast in jouw lichaam.

Om uw medewerkers te leren om te gaan met de agressie en ervoor te zorgen dat u een veilige werkvloer hebt gebruiken we allerlei modellen en technieken die we ik de interactieve oefeningen uitleggen.

Wilt u de agressie stoppen óf het voorkomen? …

Vooropleiding

 

Beschikbaar in:

Pools, Roemeens, Bulgaars, Spaans, Engels, Nederlands

Investering:

afhankelijk van het aantal deelnemers en de taal Groep