Omgaan met cultuurverschillen op de werkvloer

Onbegrip in de multiculturele organisaties komt vaak door de onbekendheid van culturele verschillen. Deze kenmerken zich door andere levensgewoontes en andere geloofsovertuigingen. Deze training leert u op een praktische wijze bewust omgaan met deze verschillen. Hierdoor ontstaat begrip naar elkaar toe wat leidt tot gemotiveerde medewerkers en een sociaal wenselijke werkomgeving. De training wordt verzorgd in het Nederlands of in het Pools; i.v.m. de twee grootste groepen die werken met buitenlandse werknemers. I.v.m. de inhoud van de training en de vorm van de cursus is het is NIET mogelijk om de groep te combineren, bijv. Poolse collega’s met Nederlandse collega’s in 1 groep. Waarom? Dit begrijpt u (pas) tijdens de cursus.

Een cursusdag duurt een dagdeel, starttijd in overleg met de opdrachtgever

Programma

 • Invloed van de hiërarchie
 • Boeien en binden van medewerkers
 • Samenwerking met medewerkers uit het voormalige Oostblok
 • Communicatie in multicultureel team (Polen, Bulgaren, Roemenen)
 • Normen en waarden in het land van herkomst en in Nederland
 • “Knikken”: gedrag dat miscommunicatie veroorzaakt
 • Verandering van het aanbod op de arbeidsmarkt
 • Verandering van het gedrag n.a.v. bovenstaande
 • Redenen van verloop en manieren om verloop te voorkomen
 • Uw vragen en mijn antwoorden
 • Tips en tools

We bieden tevens module 2 aan: effectief communiceren- en leidinggeven in multicultureel team

Doelgroep

Deze interactieve workshop is bedoeld voor Nederlandse medewerkers die leiding geven aan de Poolse / Oost Europese medewerkers en/of de medewerkers die op de werkvloer veel te maken hebben met de internationale collega’s. Werken met de collega’s die een andere herkomst hebben kan lastige situaties veroorzaken. De situaties die ontstaan door onbekendheid en cultuurverschillen. In deze training leert u op praktische wijze hiermee om te gaan. Onderling begrip leidt tot gemotiveerde medewerkers in een sociaal wenselijke werkomgeving.

Aantal deelnemers

In-company: minimaal 6 – maximaal 12

Beschikbaar in:

Nederlands, Pools

Duur:

een module duurt van van 11.00 tot 15.30 (incl. lunchpauze)

Locatie:

In-company minimaal 6 – maximaal 12

Investering:

afhankelijk van de locatie Groep