Rouw

Ingrijpend verlies leidt tot rouw. Vaak lukt het om het rouwproces zelfstandig te doorlopen, met hulp van de sociale omgeving. Maar soms is dit niet genoeg. En soms zelfs niet mogelijk, zeker als het sociale netwerk honderden kilometers verder woont, in het land van herkomst van uw werknemer. Als uw Poolse, Roemeense, Hongaarse of Bulgaarse collega recentelijk (of verder in het verleden) afscheid genomen heeft van zijn / haar familielid of een dierbare, zit diegene in de rouw. Functioneert niet zoals eerder.

U kunt niet van diegene verwachten dat hij / zij er 100% goed functioneert, zoals u dat van uw medewerker gewend bent. Dit is niet eerlijk. En niet menselijk. Mensen vallen uit (of aan…), veranderen van gedrag op de werkvloer, worden als prikkelig of zelfs agressief ervaren. Uw medewerker kan zelfs in de ziektewet terechtkomen! Onnodige kosten, het kan anders! Schakel (zo snel mogelijk na de gebeurtenis) hulp in om uw waardevolle medewerker op te vangen.

Vaak is er een uur  gesprek al meer dan voldoende! Dan voelt men zich gehoord en geholpen. Gewaardeerd dus (conform onze cultuur). Al bij al een enorme toegevoegde waarde voor uw werknemer, zijn / haar team en u als werkgever.

Heeft u het gevoel dat uw collega vastzit in het rouwproces? We werken met de opgeleide en ervaren professionals die de medewerkers begeleiden bij rouw en verlies. Dat doen we vaak buiten (uw bedrijf), in de natuur omdat we ervaren dat de natuur en de beweging helpend zijn. We gaan op zoek naar een nieuwe balans tussen kwetsbaarheid en kracht en tussen het verlies en de werkzaamheden doe gewoon door moeten, hoe pijnlijk en overbodig het kan lijken, voor uw medewerker dan.

We spreken de taal van de werknemer en kennen de cultuur. Zo nodig schakelen we onze (be)trouw(bar)e tolken in.

Deze dienst is op dit moment mogelijk in het Pools, Roemeens, Hongaars, Bulgaars en Engels.

Beschikbaar in:

Pools, Roemeens, Hongaars, Bulgaars, Engels

Investering:

klantenkaart Maand