Tolk / vertaler

Werkgevers hebben steeds meer te maken met anderstaligen zoals arbeidsmigranten of gesprekspartners uit diverse landen. Bij arbeidsrelatie, conflict, verzuim en probleem situaties is de taalbarrière vaak een probleem en staat het goede communicatie in de weg. Evenveel tijdens de bedrijfsfeesten, besprekingen of het maken van de toekomstplannen.

Een tolk is iemand die mondeling teksten vertaalt. Een vertaler is iemand die schriftelijk teksten vertaalt. Dit gezegd hebbende, veel van onze klanten halen deze diensten nog steeds door elkaar. Hierdoor ontstaat er een verwarring waardoor we wel eens niet de juiste specialist inplannen en is al de tijd en werk voor niets.

De inzet van een tolk zorgt voor duidelijkheid en wederzijds begrip zodat de arbeidsdeskundige het arbeidsdeskundig onderzoek op een effectieve manier kan uitvoeren.

In het geval van vertaalwerkzaamheden (van teksten of andere schriftelijke uitingen) bepaalt u zelf op welke wijze u de tekst wilt aanleveren en terugontvangen. Dat kan per e-mail of per post (vaak aangetekend). Bij beëdigde vertalingen is een extra garantie vereist dat het document naar waarheid is vertaald. De nauwkeurigheid van de vertaling wordt bevestigd met de handtekening, stempels en verklaring van de vertaler. Beëdigde vertalingen worden altijd op papier geleverd en desnoods per aangetekende post naar u toegezonden. De verzendkosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

Bij spoedopdrachten of opdrachten die buiten de reguliere kantoortijden verricht dienen te worden, wordt een extra toeslag in rekening gebracht.

U kunt bij ons terecht voor de aanvragen rondom deze vakgebieden:

 • gemeentelijke correspondentie (on-boarding documenten, formulieren, aanvragen)
 • financiële documenten (belastingaanslagen, jaaropgaven)
 • bedrijfsmateriaal
 • marketing materiaal
 • technische teksten
 • commerciële teksten
 • juridische documenten
 • arbeidsovereenkomsten
 • diploma’s, certificaten, getuigschriften
 • websites
 • evenementen
 • vergaderingen
 • besprekingen

Beschikbaar in:

Pools, Bulgaars, Hongaars, Roemeens, Spaans, Engels, Oekraiens, Duits, Lets, Arabisch

Investering:

Op aanvraag Op aanvraag