Tolkdiensten

Werkgevers hebben steeds meer te maken met anderstaligen zoals arbeidsmigranten of gesprekspartners uit diverse landen. Bij arbeidsrelatie, conflict, verzuim en probleem situaties is de taalbarrière vaak een probleem en staat het goede communicatie in de weg. Evenveel tijdens de bedrijfsfeesten, besprekingen of het maken van de toekomstplannen.

Een tolk is iemand die mondeling teksten vertaalt. Een vertaler is iemand die schriftelijk teksten vertaalt. Dit gezegd hebbende, veel van onze klanten halen deze diensten nog steeds door elkaar. Hierdoor ontstaat er een verwarring waardoor we wel eens niet de juiste specialist inplannen en is al de tijd en werk voor niets.

De inzet van een tolk zorgt voor duidelijkheid en wederzijds begrip zodat de arbeidsdeskundige het arbeidsdeskundig onderzoek op een effectieve manier kan uitvoeren.

In het geval van vertaalwerkzaamheden (van teksten of andere schriftelijke uitingen) bepaalt u zelf op welke wijze u de tekst wilt aanleveren en terugontvangen. Dat kan per e-mail of per post (vaak aangetekend). Bij beëdigde vertalingen is een extra garantie vereist dat het document naar waarheid is vertaald. De nauwkeurigheid van de vertaling wordt bevestigd met de handtekening, stempels en verklaring van de vertaler. Beëdigde vertalingen worden altijd op papier geleverd en desnoods per aangetekende post naar u toegezonden. De verzendkosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

Bij spoedopdrachten of opdrachten die buiten de reguliere kantoortijden verricht dienen te worden, wordt een extra toeslag in rekening gebracht.

Personeelstrainer kan uw bedrijf ondersteunen op het gebied van tolkdiensten door het faciliteren van heldere en effectieve communicatie tussen medewerkers en stakeholders van verschillende taalachtergronden. Hier zijn enkele specifieke manieren waarop Personeelstrainer kan bijdragen:

 

 • Professionele Tolkdiensten: Personeelstrainer kan professionele tolken leveren voor zakelijke meetings, conferenties, trainingen en andere bedrijfsevenementen. Dit zorgt ervoor dat alle deelnemers de informatie correct en volledig ontvangen.

 

 • Documentvertaling: Naast mondelinge vertalingen kan Personeelstrainer ook helpen bij de vertaling van zakelijke documenten, handleidingen, presentaties en ander schriftelijk materiaal om de communicatie binnen multinationale teams te ondersteunen.

 

 • Culturele Competentie: Personeelstrainer kan garanderen dat onze tolken niet alleen taalkundig bekwaam zijn, maar ook cultureel competent, zodat ze nuances en culturele context correct kunnen overbrengen.

 

 • Digitale Tolkdiensten: In een tijdperk waarin virtuele meetings steeds gebruikelijker worden, kan Personeelstrainer BV ook digitale tolkdiensten aanbieden die integreren met bestaande platforms zoals Zoom of Microsoft Teams.

 

Al bij al; U kunt bij ons terecht voor de aanvragen rondom deze vakgebieden:

 

 • gemeentelijke correspondentie (on-boarding documenten, formulieren, aanvragen)
 • financiële documenten (belastingaanslagen, jaaropgaven)
 • bedrijfsmateriaal
 • marketing materiaal
 • technische teksten
 • commerciële teksten
 • juridische documenten
 • arbeidsovereenkomsten
 • diploma’s, certificaten, getuigschriften
 • websites
 • evenementen
 • vergaderingen
 • besprekingen

 

Door samen te werken met Personeelstrainer BV voor tolkdiensten, kan uw bedrijf ervoor zorgen dat alle werknemers en belanghebbenden duidelijk en effectief met elkaar kunnen communiceren, ongeacht hun taalachtergrond. Dit bevordert inclusiviteit, verbetert samenwerking en helpt bij het opbouwen van een globaal toegankelijke organisatie.

 

Sluit dit aan bij uw verwachtingen? Vul ons contactformulier in dan nemen wij vrijblijvend contact met u op.