Een voorwaarde om succesvol te kunnen groeien is het op orde maken én houden van de personeelszaken. Het mkb heeft andere behoeften dan grote organisatie. Een organisatie met (uitsluitend) Nederlands personeel, andere behoeftes dan multiculturele organisatie.

Dit weet u pas tijdens ons gesprek, op het moment dat ik een aantal belangrijke punten benoem. Punten waar u, als Nederlander, niet bij stilgestaan hebt.

Uw werknemers zijn veelaal internationaal, ze denken anders en werken iets anders. Personeelsbeleid moet vooral praktisch zijn en niet onnodig ingewikkeld. Goed personeelsbeleid versterkt goed werkgeverschap en voorkomt ongewenst verloop: zo bewapent u zich tegen de medewerkers die ”hier en daar” de mogelijkheid zien om de regels te ontwijken. Op deze manier is alles, letterlijk,  zwart op wit en duidelijk, een ”magisch” woord waar buitenlanders van houden! We kijken ook graag samen met u naar de onbenutte kansen van het talent binnen uw organisatie. Vaak hoeft u niet extern te werven, u hoeft alles goed intern te kijken wat het talent zit. We helpen u graag hiermee. De manier waarop u met uw personeel omgaat bepaalt mede het succes van uw bedrijf. Waar kunt u mee beginnen?

Spreekt één van onderstaande termen u aan? Vul het formulier in, nemen we dan contact met u op en helpen graag, zo nodig, bij de onderstaande zaken. Alles met het oog op de multiculturele wijze van denken en werken.

 

Werkt u in een multiculturele organisatie?

Mooi! Zo leert u verschillende tradities, hoort u verschillende talen en ervaart u andere denk- of werkwijze dan uw eigen. Maar. Het werken met de collega’s van andere herkomst kan ook uitdagende situaties veroorzaken. Onbegrip komt vaak door de onbekendheid van culturele verschillen. Deze kenmerken zich door andere levensgewoontes en andere geloofsovertuigingen, andere opvoeding en heel ander onderwijs. Met deze bagage komen uw collega’s naar Nederland. Vanzelfsprekend kan dit, eerder of later, een obstakel worden in de communicatie en de samenwerking binnen uw bedrijf.

Personeelstrainer biedt een dienstenpakket en cursusaanbod voor de medewerkers in hun eigen taal.

Ons cursusaanbod is beschikbaar in 7 talen, onze diensten op het gebied van sociaal veilig ondernemen, in 4 talen.

14 trouwe trainers
12 jaar expertise
1000+ cursisten per jaar
aanbod in 7 talen