Veiligheidskundige

Heeft u, t.b.v. uw project, audit of het optimaliseren van uw diensten een MVK, HVK of OVK nodig?

Vul vrijblijvend het formulier in en beschrijf kort uw behoefte.

Tolk / vertaler

Werkgevers hebben steeds meer te maken met anderstaligen zoals arbeidsmigranten of gesprekspartners uit diverse landen. Bij arbeidsrelatie, conflict, verzuim en probleem situaties is de taalbarrière vaak een probleem en staat het goede communicatie in de weg. Evenveel tijdens de bedrijfsfeesten, besprekingen of het maken van de toekomstplannen.

Een tolk is iemand die mondeling teksten vertaalt. Een vertaler is iemand die schriftelijk teksten vertaalt. Dit gezegd hebbende, veel van onze klanten halen deze diensten nog steeds door elkaar. Hierdoor ontstaat er een verwarring waardoor we wel eens niet de juiste specialist inplannen en is al de tijd en werk voor niets.

De inzet van een tolk zorgt voor duidelijkheid en wederzijds begrip zodat de arbeidsdeskundige het arbeidsdeskundig onderzoek op een effectieve manier kan uitvoeren.

In het geval van vertaalwerkzaamheden (van teksten of andere schriftelijke uitingen) bepaalt u zelf op welke wijze u de tekst wilt aanleveren en terugontvangen. Dat kan per e-mail of per post (vaak aangetekend). Bij beëdigde vertalingen is een extra garantie vereist dat het document naar waarheid is vertaald. De nauwkeurigheid van de vertaling wordt bevestigd met de handtekening, stempels en verklaring van de vertaler. Beëdigde vertalingen worden altijd op papier geleverd en desnoods per aangetekende post naar u toegezonden. De verzendkosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

Bij spoedopdrachten of opdrachten die buiten de reguliere kantoortijden verricht dienen te worden, wordt een extra toeslag in rekening gebracht.

Jurist

De cultuurverschillen, de aangeleerde hiërarchie en de normen en waarden vanuit het land van herkomst beperken het zoeken naar de hulp. Schaamte om over de problemen vanuit het verleden te praten is enorm! Bovendien is het zoeken naar de juiste hulp vaak lastig tevens de taalbarrière.

Stel dat iemand van uw collega’s in het verleden te maken had met de justitie, recentelijk een ongeval veroorzaakte of verwikkeld is in een complexe juridische zaak. Anders. Stel dat ú als werkgever vragen hebt die u zelf niet weet op te lossen. Stel dat er een van uw waardevolle medewerkers betrokken is bij een extern conflict, ruzie of een juridisch incident op de woonlocatie of op de werkvloer.

Wat in Nederland normaal en gebruikelijk is, is vaak in het land van herkomst van uw collega, een taboe. Vaak zijn dit de vrij makkelijk oplosbare zaken, met de juiste hulp dan wel. Laat het niet zo ver komen dat uw werknemer (lees: collega) in de problemen belandt of ergens anders werk gaat zoeken!

Laat een van onze professionals uw collega helpen! Vaak is er een uurtje gesprek al meer dan voldoende! In sommige gevallen verwijst onze professional uw medewerker door naar de juiste hulpinstelling.

Ons platform biedt u als werkgever ondersteuning en zorgt ervoor dat uw werknemer snel de juiste hulp krijgt. We spreken de taal van uw werknemer, onze juristen zijn opgeleid en gecertificeerd. We bieden hulp aan in 4 talen: Pools, Duits, Engels en Nederlands. Hiernaast bieden we de mogelijkheid om samen te werken tussen de jurist en een van onze (be)trouw(bar)e tolken.

U kunt onze professionals inzetten vanaf 1 uur. Voor meer mogelijkheden: vul vrijblijvend het formulier in en beschrijf kort de situatie. u hoeft de gegevens van uw medewerker NIET in te vullen!

HR Adviseur

Ongemakkelijk gesprek, lastig vraagstuk, afscheid van een werknemer, transitievergoeding berekenen, intern onderzoek, advies. Allerlei taken die op de HR afdeling thuishoren. Soms is het verstandig om bij een bepaalde situatie of een case een externe HR adviseur in te zetten. Een van onze HR adviseurs kijkt dan met u mee en adviseert objectief wat nodig is. Dit naast uw eigen ervaren collega(‘s) of in samenwerking met hen.

Wij hebben kennis van de culturen binnen de multiculturele organisatie en ”zien” vanuit dat standpunt andere zaken die wellicht nog niet zijn opgevallen.  Zo heeft u een advies op maat, voor al uw werknemers.

U kunt ons inzetten voor korte vragen, vanaf 1 uur of voor lange(re) trajecten waar een advies van een ervaren HR bij nodig is. Tevens kunt u ons inschakelen bij de vervanging van uw Pools-, Engels- of Nederlandstalige collega.

Privé detective

Omdat het soms nodig is. Of nodig kán zijn…

We werken samen met de zeer betrouwbare, bevriende relatie gespecialiseerd in de zakelijke diensten op het gebied van bedrijfsspionage, interne diefstal, afpersing, chantage en onrechtmatig ziekteverzuim etc.

31 jaar ervaring in het binnen- en buitenland, een afgeronde detective opleiding, het werkcertificaat vergund door het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de registratie bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Een heel pakket! Nodig? Bel ons of vul vrijblijvend het formulier in. U hoeft daarin geen details te vermelden.

Onze diensten kunnen NIET ingezet worden voor de privé vragen of doelen, dit is ook onze specialisatie en onze dienst niet. Bedankt voor uw begrip.

 

Budgetcoach

Uw werknemer heeft zich ziek gemeld of dreigt uit te vallen, diegene zit wellicht in de problemen! Financiële problemen zijn steeds vaker een issue bij de werkgevers. Dit wegens de lastige financiële situatie in Nederland maar ook de gezinssituatie van uw collega in het land van herkomst. Vergeet niet dat uw internationale medewerkers er vaak dubbele lasten hebben: ze wonen, eten  leven in Nederland. Hun gezin in het buitenland. Ook daar moeten ze eten, wonen en vaak ook: zelf de gezondheidszorg betalen. En ja, men verdient weliswaar geld en moet dit zelf kunnen regelen maar zo wekt dat in de praktijk helaas niet. Mannelijke werknemers die hun partner/ gezin in het land van herkomst achter moesten laten, hebben vaak niet voldoende inzicht op hun eigen uitgaves in Nederland. Het vervolg? Het geld is (te) snel op waardoor ze het idee krijgen dat ze bij u te weinig verdienen. Stap 2 is een zoektocht naar een andere baan.

Wat kunt u als werkgever doen? En wat gaát u doen? 

Nederlandse werknemers kunnen redelijk makkelijk hulp zoeken én vinden. Tevens hebben ze hun sociale vangnet. Dit hebben de internationale werknemers in Nederland, heel vaak, niet! Bovendien is het zoeken naar de juiste hulp vaak lastig tevens de taalbarrière. De cultuurverschillen, de aangeleerde hiërarchie en normen en waarden vanuit het land van herkomst beperken het zoeken naar de hulp. Schaamte om over de geldproblemen te praten is enorm! Wat in Nederland normaal en gebruikelijk is, is vaak in het land van herkomst van uw collega, een taboe. Laat het niet zo ver komen dat uw werknemer (lees: collega) in de problemen belandt of ergens anders werk gaat zoeken!

Laat een van onze professionals uw collega helpen! Vaak is er een uurtje gesprek al mee dan voldoende! In sommige gevallen verwijst onze professional uw medewerker naar de juiste, gespecialiseerde hulpinstelling.

Ons platform biedt u als werkgever ondersteuning en zorgt ervoor dat uw werknemer snel de juiste hulp krijgt. We spreken de taal van uw werknemer, onze budgetcoaches zijn opgeleid en gecertificeerd en bieden hulp aan in 4 talen: Pools, Roemeens, Engels en Nederlands.

U kunt onze professionals inzetten vanaf 1 uur. Voor meer mogelijkheden: vul vrijblijvend het formulier in en beschrijf kort de situatie. U hoeft de gegevens van uw medewerker NIET in te vullen!

Psycholoog

U ziet dat uw collega ergens onder lijdt. Of u hoort via-via dat er ”iets” speelt maar diegene wilt niet (met u) praten. Herkenbaar?

Uw werknemer heeft zich gemeld of dreigt uit te vallen. Wat kunt u als werkgever doen? En wat gaát u doen?

Nederlandse werknemers kunnen redelijk makkelijk hulp zoeken én vinden. Tevens hebben ze hun sociale vangnet. Dit hebben de internationale werknemers in Nederland, heel vaak, niet!

Bovendien is het zoeken naar de juiste hulp vaak lastig tevens de taalbarrière. De cultuurverschillen, de aangeleerde hiërarchie en normen en waarden vanuit het land van herkomst beperken het zoeken naar de hulp. Schaamte om over eigen problemen te praten is enorm! Wat in Nederland normaal en gebruikelijk is, is vaak in het land van herkomst van uw collega, een taboe. Laat het niet zo ver komen dat uw werknemer (lees: collega) in de problemen belandt of ergens anders werk gaat zoeken!

Laat een van onze professionals uw collega helpen! Vaak is er een uurtje gesprek al mee dan voldoende! In sommige gevallen verwijst onze professional uw medewerker naar de juiste, gespecialiseerde hulpinstelling.

Ons platform biedt u als werkgever ondersteuning en zorgt ervoor dat uw werknemer snel de juiste hulp krijgt. We spreken de taal van uw werknemer, onze psychologen zijn opgeleid en gecertificeerd en bieden hulp aan in 4 talen: Pools, Roemeens, Engels en Nederlands.

U kunt onze professionals inzetten vanaf 1 uur. Voor meer mogelijkheden: vul vrijblijvend het formulier in en beschrijf kort de situatie. U hoeft de gegevens van uw medewerker NIET in te vullen!

Vitaliteitscoach

I.v.m. de benodigde certificering waar onze specialist nog niet volledig aan voldoet, bieden we deze dienst ng niet aan.

Deze dienst wordt pas in januari 2024 aangeboden en dan wel in 4 talen: Nederlands, Pools, Duits en Engels. We doen het óf goed óf helemaal niet!

Zou u vóor die tijd een vraag of advies nodig mogen hebben, vul alsnog het formulier in, we nemen dan contact met u op om u te helpen bij uw (aan)vraag.

Verzuim specialist

Deze dienst wordt pas in maart 2024 aangeboden en wel in 3 talen: Nederlands, Pools en Engels. We doen het óf goed óf helemaal niet!

Zou u vóor die tijd een vraag of advies nodig mogen hebben, vul alsnog het formulier in, we nemen dan contact met u op om u te helpen bij uw (aan)vraag.

Burn-out of depressie (klachten)

Herkent u bij uw werknemer deze symptomen? Spreekt uw medewerker niet de taal die u of uw gespecialiseerde collega’s spreekt? Komt uw werknemer uit een andere cultuur waar de hiërarchie en het respect naar de ”baas” het delen van de persoonlijke situatie en problemen ”verbieden”? Dan heeft u een grote uitdaging. En binnenkort waarschijnlijk een medewerker in  het ziekteverzuim.

Schakel ons tijdig in! Onze professionals kunnen uw (internationale) collega te woord staan en zonodig doorverwijzen naar de juiste hulpinstantie, in Nederland of het land van herkomst, via teams. Dit netwerk hébben we en dit netwerk bieden we u en uw werknemers aan. Zodat u zich bezig kan houden met úw werk. Wij met ons eigen.

Uw werknemer:

  • is al enige tijd somber
  • beleeft minder plezier in het leven dan normaal
  • ziet er niet uitgeslapen uit of komt (opeens vaker) te laat naar het werk
  • is moe en alles lijkt meer energie te kosten dan voorheen
  • is prikkelbaar of reageert juist traag
  • heeft schuldgevoelens en voelt zich waardeloos
  • kan zich slecht concentreren en bent besluiteloos
  • piekert veel

Bel ons, onze specialisten zijn u graag van dienst en bieden hulp in 4 talen aan: Pools, Roemeens, Nederlands en Engels.