Last but not least: ongewenste omgangsvormen.

Ja, dat bestaat! Circa 18% van de medewerkers in Nederland heeft te maken met ongewenste omgangsvormen van collega’s of leidinggevenden. Geweld, discriminatie, pesten, bedreiginggeweld, (verbale) agressie en seksuele intimidatie. Waarschijnlijk denkt u: “Niet bij ons!”… Fijn dat u er zo in staat en dat u uw medemens met respect behandelt. Maar stel dat er zich tóch iets voordoet waardoor uw medewerkers zich niet veilig voelen. Dan wilt u dit uiteraard oplossen! De gevolgen van het ongewenste gedrag merkt ú namelijk wel wanneer uw werknemer een van deze klachten vertoont: vermoeidheid, stress, weigeren van werk met bepaalde collega’s, ziekmelding. Uiteindelijk bent u vaak diegene die als werkgever te maken krijgt met de uitstroom van uw waardevolle medewerker(s), langdurige uitval, depressie of zelfs PTSS. ​Onze missie is om de sociale veiligheid, het vertrouwen en de integriteit in organisaties te vergroten en zodoende de cultuur, communicatie en samenwerking in organisaties te verbeteren. We weten als geen ander dat uw internationale medewerkers vaak niet weten waar ze terecht kunnen met hun problemen of vragen. Bovendien is het niet gemakkelijk is om hier in Nederland hulp te vinden, zeker als je de taal niet machtig bent!

Sociaal Veilig Ondernemen is een platform waar al uw Nederlandse én buitenlandse medewerkers terechtkunnen: het netwerk van 21 professionals die zowel in Nederland als in het buitenland (via Teams) uw medewerker van dienst kunnen zijn. In 4 talen! Vaak is één gesprek al voldoende. Vaak ook niet… Dan wordt uw medewerker doorverwezen naar de juiste externe professional. Heeft u uw fantastische professionals in dienst maar kunt u wel eens alsnog hulp van een externe professional gebruiken, bijvoorbeeld een Poolstalige mediator, een Roemeenstalige jurist, een Hongaarse gedragswetenschapper of een van onze tolken of externe vertrouwenspersonen? Bekijk hieronder ons aanbod! U hoeft alleen maar te bellen! Voorkomen is beter dan genezen. En goedkoper ook…

Werkt u in een multiculturele organisatie?

Mooi! Zo leert u verschillende tradities, hoort u verschillende talen en ervaart u andere denk- of werkwijze dan uw eigen. Maar. Het werken met de collega’s van andere herkomst kan ook uitdagende situaties veroorzaken. Onbegrip komt vaak door de onbekendheid van culturele verschillen. Deze kenmerken zich door andere levensgewoontes en andere geloofsovertuigingen, andere opvoeding en heel ander onderwijs. Met deze bagage komen uw collega’s naar Nederland. Vanzelfsprekend kan dit, eerder of later, een obstakel worden in de communicatie en de samenwerking binnen uw bedrijf.

Personeelstrainer biedt een dienstenpakket en cursusaanbod voor de medewerkers in hun eigen taal.

Ons cursusaanbod is beschikbaar in 7 talen, onze diensten op het gebied van sociaal veilig ondernemen, in 4 talen.

14 trouwe trainers
12 jaar expertise
1000+ cursisten per jaar
aanbod in 7 talen