Uw medewerkers hebben behalve het werk bij u, ook hun privé leven waar wel eens ”dé oorzaak” ligt van hun functioneren.

Werk- en thuis zijn niet te scheiden, het gaat om dezelfde mens. Veel mesen zitten gelukkig wel ”lekker in hun vel” maar sommige van hun zitten behoorlijk ”in de knoop”. Mensen maken ziektes mee, mensen piekeren, mensen scheiden, mensen lijden, mensen rouwen. De ”normaalste” zaken van de wereld, het hóort bij het leven! En ja, het heeft indirect enorme invloed op het werk. En gelukkig zijn de meeste gevallen zijn ook goed op te lossen binnen het sociale vangnet van uw medewerkers, hier, in Nederland. Maar. Wát als uw waardevolle medewerker uit een ander land komt? Wat als diegene ”op afstand” in de scheiding ligt?! Of midden in de rouwperiode is wegens het overlijden van zijn / haar dierbare?! Wat als het kind, partner of ouder van uw medewerker (ernstig) ziek is?! Of de kinderen niet presteren of gepest worden?! “Hun probleem”?! Klopt. Gedeeltelijk wel. Want diegene werkt bij ú en het gedrag van die medewerker is bij ú, binnen úw organisatie te merken. Vaak niét te merken bij u zelf vanwege uw functie maar wel op de werkvloer en in de communicatie met andere collega’s. 

De menselijke problemen beïnvloeden het functioneren van uw medewerkers en hebben grote invloed op de samenwerking binnen uw organisatie; juist omdat de problemen niet zichtbaar zijn. Daarnaast zal de buitenlandse medewerker, wegens de cultuur of de normen en waarden in het land van herkomst, niet snel met een collega of een leidinggevende zullen praten.

​Op zulke momenten kunt u ons benaderen om uw werknemer te helpen. We kunnen uw medewerker opvangen, geruststellen, adviseren; wat nodig. In de taal van uw werknemer, zó cruciaal! Bekijk hieronder de situaties waar u ons bij kan betrekken.

Werkt u in een multiculturele organisatie?

Mooi! Zo leert u verschillende tradities, hoort u verschillende talen en ervaart u andere denk- of werkwijze dan uw eigen. Maar. Het werken met de collega’s van andere herkomst kan ook uitdagende situaties veroorzaken. Onbegrip komt vaak door de onbekendheid van culturele verschillen. Deze kenmerken zich door andere levensgewoontes en andere geloofsovertuigingen, andere opvoeding en heel ander onderwijs. Met deze bagage komen uw collega’s naar Nederland. Vanzelfsprekend kan dit, eerder of later, een obstakel worden in de communicatie en de samenwerking binnen uw bedrijf.

Personeelstrainer biedt een dienstenpakket en cursusaanbod voor de medewerkers in hun eigen taal.

Ons cursusaanbod is beschikbaar in 7 talen, onze diensten op het gebied van sociaal veilig ondernemen, in 4 talen.

14 trouwe trainers
12 jaar expertise
1000+ cursisten per jaar
aanbod in 7 talen